Pogoda w Paryżu w maju
Maj – ciepło, ale nie upalnie: 20°C. Gdzie można znaleźć bardziej francuski ogród w maju, jeśli nie wokół pałacu wersalskiego?